23 mar. 2011

movemento pola liberación dos mapas mundi

Os mapas, coma a linguaxe, non son inocentes. Interpretan o mundo cun determinado punto de vista. Para democratizalos hai que liberalos do seu soporte e a súa orientación.
O hemisferio sur non está do revés. Norte non significa arriba, nin sur é abaixo.
Calquera lugar onde nos encontremos está enriba dos demais pero ningún lugar está debaixo de ningún outro.


Liberemos o globo do seu soporte.


Poñamos o mundo patas para arriba.


O sol sae e ponse igual para todos e todas.


A Terra é a nosa casa.


Movemento pola liberación dos mapas mundi.