7 mar. 2010

GLOBE at Night 2010

Esta é unha campaña da International Dark Sky Association consistente en contar as estrelas visibles na constelación de Orión para realizar unha base de datos sobre a contaminación lumínica a nivel mundial.
O momento para facer o reconto é durante a primeira quincena de marzo (do 3 ao 16 exactamente) e das 20 ás 22 hora local.
O primeiro é buscar as coordenadas, lonxitude e latitude. Pode ser nos mapas de Google
A continuación buscar as coordenadas que máis se axustan ás nosas, así como a visualización máis aproximada que temos da constelación de Orión, e reportar.
Can you find Orion?