3 mar. 2010

Mul-Mul: Pléiades en Lascaux

En sumerio, a palabra Mul significa "estrela", O nome aparece no máis antigo catálogo (Mul-Apin) da astronomía mesoptámica e podemos imaxinar a importancia das Pléiades que eran denominadas Mul-Mul ("as estrelas").

O cúmulo das Pléiades podemos observalo perto da cabeza do touro, na constelación de Tauro.


Poderían as Pléiades estar representadas nas pinturas paleolíticas das covas de Lascaux?

A arqueoastronomía estuda as posibles relacións entre gravados, pinturas e construcións prehistóricas coa lúa e o sol, o calendario, os eclipses, as constelacións e calquera fenómeno que acontece no universo:
Lascaux e as estrelas
Visita virtual ás covas de Lascaux