3 feb. 2012

raio verde


Fotos de Fran Ameixeiras. Primeiros de xaneiro, monte Xiabre.

Lentamente o sol desliza cara un claro horizonte de mar. Voltándose vermello a medida que afunde, axiña fica só unha tira fina do quente disco. Entón, mentras encolle e diminúe, brilla só por un segundo no máis vívido verde esmeralda . Despois desaparece, só o océano escuro permanece.
Ese é o flash verde da fábula.

Entre os fenómenos atmosféricos máis míticos está o do raio verde que xa aparece na literatura de Julio Verne  como nos conta Eric Rohmer no seu filme "Le rayon vert".